Pro koho je coworking? | Who is coworking for?

Pro ty, kterým chybí společnost a podpora
Myšlenka coworkingu většinou oslovuje nezávislé pracovníky (profesionály na volné noze, podnikatele, pokročilé studenty), kterým chybí komunita a podpora, jež jsou spojené s tradičními pracovními místy. Coworking také pomáhá těm, kteří se snadno rozptýlí a přestávají se soustředit na své pracovní cíle, přesto se ale nechtějí vzdát své nezávislosti a kreativní vize a pracovat pro někoho jiného.
Pro ty, kteří by mohli pracovat z domu, ale...
Coworkingová centra často představují vítané řešení pro lidi, kteří by mohli pracovat z domu, ale je pro ně těžké oddělit čas na práci od času na rodinu, nebo často otálejí s plněním cílů, propadají prokrastinaci a vyplní své dny jinými než pracovními činnostmi.
Pro startupy i zavedené společnosti, digitální nomády, studenty, spisovatele
Hodí se ale také pro začínající společnosti nebo zaměstnance společností, které rozjíždějí svůj business a chtějí rychle a efektivně začít fungovat, i pro zavedené společnosti hledající prostor pro své meetingy v centru Prahy, pro digitální nomády, studenty či spisovatele, kteří zkrátka potřebují vhodnější místo na práci, než je pokoj doma nebo kavárna.
Coworking pomáhá freelancerům překonávat problémy
I když být svým vlastním šéfem a moct pracovat odkudkoli a kdykoli jsou dozajista velké výhody, nezávislí pracovníci musí čelit mnohým výzvám. Jejich kanceláře, pokud nějaké mají, často nejsou tak vybavené a profesionální, jak by bylo potřeba. Kromě toho freelanceři často trpí pocity izolovanosti až psychické nevyrovnanosti. Mohou postrádat nějakou specializovanou dovadnost nebo odbornou znalost, se kterou by jim kolega v klasickém zaměstnání mohl poradit během chvilky. Také mohou bojovat s tím, jak si vytyčit hranice mezi osobním a pracovním životem, či mají problémy se stanovením a dodržováním denního pracovního režimu. Jedním z důvodů vzniku coworkingových center byla právě snaha pomoci nezávislým pracovníkům překonávat tyto potíže.
Coworking Is Great For: 

Independent Workers:
  • Coworking often appealed to independent workers (freelancers, entrepreneurs, advanced students, etc.) who lack the community and support that comes hand in hand with traditional workplaces 
  • Advanced students and writers who need a better place to work than a home office or cafe.
  • Those who find themselves easily distracted or lose focus on their work-related goals, but who do not want to give up their independence and creative vision by going to work for someone else 
Start-Ups or Established Companies:
  • For companies and employees of companies that are just starting out and want to get set up quickly and efficiently
  • For established companies looking for a meeting space or workspace in the center of Prague 
Addressing Challenges:
  • Independent worker's offices, if they exist, often are not as professional or reliable as would be ideal. 
  • Those who often feel socially isolated or simply stir crazy. 
  • Those who may lack the specialized knowledge or expertise that colleagues at a standard 9-5 job would be able to answer at a moment's notice. 
  • Those who may struggle to set clear boundaries between work and other responsibilities (ie, with the ability to keep focus and avoid procrastinating that often comes with setting your own work schedule).