backend-ryan

Coworking Without Borders (CWB, coworking bez hranic) byl inspirován Mezinárodním coworkingovým vízem (kterého se účastní všechna
coworkingová centra z „Coworkingu v Praze“). Členové jednoho coworkingu tak mohou využít prostoru jiného coworkingu (který se účastní CWB) za výhodnou sazbu: zaplatí poměrnou částku za daný počet dnů z plného čle
nství. Zatímco ve svém domovském“ coworkingu mají na tu dobu členství pozastaveno. Takže s jedním
plným členstvím (full-time membership) můžete efektivně využívat více coworkingových prostorů.

Skvělé na CWB je to, že můžete sdílet členství napříč všemi centry účastnícími se v Coworkingu v Praze. S plným členstvím v jednom prostoru můžete využívat i další coworkingová centra.

Chystáte se na návštěvu do Prahy a jste členem nějakého coworkingového centra v jiném městě? Navrhněte mu, aby se připojil ke Coworking Without Borders, abyste mohli využít naše prostory za výhodnou sazbu (poměrnou částku za počítané dny z měsíčního členství) a zároveň měli své členství v domovském coworkingu pozdrženo. Služba je zdarma a bez závazků.

Více informací najdete na coworkingwithoutborders.com.


Coworking Without Borders (CWB) was inspired by the Coworking Visa (in which all Coworking in Prague coworking spaces participate). When our members visit another coworking space participating in the CWB program, they pay that space's full-time membership rate on a pro-rated daily basis. We will put your home membership on hold during that time, so that you're effectively getting membership at all participating spaces with your full-time membership at your home coworking space.

One great thing about CWB is that you can use it to share membership across Coworking in Prague participant spaces, allowing you to use other coworking spaces in Prague with your full-time membership at one space

If you're visiting Prague from another coworking space, ask your home space to join Coworking Without Borders
so you can use our spaces at our full-time member rates (on a daily basis) while putting your home-membership on hold. It's free with no strings attached.