backend-ryan

Coworking je rozhodnutí pracovat spolu s ostatními lidmi, kteří si mohou vybrat, kde chtějí pracovat. Coworkingové prostory jsou sdílené kanceláře vytvořené tak, aby podporovaly vzájemnou spolupráci a zajišťovaly pro ni vhodné podmínky.

Coworking zahrnuje budování komunity a pořádání vzdělávacích akcí, poskytuje veškeré potřebné kancelářské vybavení a administrativní zázemí pro společnou i samostatnou efektivní práci v rámci komunity lidí, kteří chtějí sdílet své znalosti nebo si jen zajít po práci společně na pivo. Coworkingová kancelář vyjde daleko levněji než pronájem vlastních kancelářských prostor a navíc nabízí společenské vazby, sdílení znalostí a zázemí. První coworkingové centrum bylo otevřeno v roce 2005 v San Franciscu, odkud se myšlenka coworkingu brzy rozšířila do stovek měst po celém světě.

V Praze je dnes provozováno nejméně 5 coworkingových center a více než 1000 coworkingových center po celém světě.
Coworking is the choice to work alongside others by people who are independent workers. Coworking spaces are shared, collaborative offices designed to provide the infrastructure and support to promote successful coworking.

Features include community-building and educational events, quality office facilities and infrastructure, and a membership base of people ready to share knowledge and expertise. Coworking spaces cost a great deal less than leasing one's own office and provide a great deal more with respect to the social connectedness, knowledge-base, and resources.

The coworking movement began in 2005 with a small group of freelancers in San Francisco and has spread to hundreds of cities around the world. Today, there are more than twenty-two coworking spaces in Prague and over 14,400 coworking spaces around the world!